Datos de contacto:

LLUCIA BAUZÀ SERVERA

Colegiada B-2499

Telf. 654 650 180 icono-whatsapp

info@psicologoenmallorca.es

Dirección: Avenida Jaime III, nº 27. Entresuelo 1, despacho 11-12. Palma

English spoken. 

 

Dades de contacte:

LLUCIA BAUZÀ SERVERA

Col·legiada B-2499

Tel. 654.650.180 ( Whatsapp) 

info@psicologoenmallorca.es

Direcció: Avinguda Jaume III, núm 27. Entresòl 1, despatx 11-12. Palma

English spoken.

 

Contact information:

LLUCIA BAUZÀ SERVERA

Collegiate B-2499

Tel. 654 650 180 Whatsapp

info@psicologoenmallorca.es

Address: Avenida Jaime III, nº 27. Mezzanine 1, office 11-12. Palma

English spoken.