A l’informe neuropsicològic que se li donarà, trobareu un resum detallat de totes les proves que s’han realitzat durant la valoració, així com els resultats i la interpretació d’aquests, amb una conclusió a mode d’impressió diagnòstica i suggeriments de tractament amb la finalitat de  millorar o mantenir l’estat cognitiu del pacient segons les seves necessitats i possibilitats.