L’estimulació o rehabilitació de la memòria, és el procés mitjançant el qual es reaprenden habilitats que s’han perdut o s’han vist afectades com a resultat d’una alteració a nivell cognitiu, causades per una malaltia neurodegenerativa (Malaltia d’Alzheimer, Parkinson …),  per un accident vascular (Ictus, embòlia …) o per un traumatisme. Si aquestes habilitats no es poden recuperar, poden ensenyar-se de nou, sempre des de l’enfocament neuropsicològic.

A través d’aquesta teràpia, duta a terme per un especialista de la neuropsicologia, en concret de la rehabilitació cognitiva, s’aconsegueix reforç, enfortiment o establiment d’habilitats prèviament apreses, adquisició de nous patrons d’activitat cognitiva o mecanismes per als sistemes neurològics que estan danyats.  

Les intervencions poden ser individuals, grupals o a domicili.

Per assegurar l’èxit d’aquesta intervenció, s’interpretaran les necessitats personals del pacient, establint un pla d’actuació, que l’ajudarà a utilitzar les eines i estratègies adequades perquè la seva teràpia funcioni al màxim. A través de la continuïtat de l’estimulació o rehabilitació cognitiva en el temps s’obtindran millors resultats.