S’estima que el 43% de les dones i un 31% d’homes pateixen alguna disfunció sexual.

La teràpia sexual té com a finalitat realitzar
una avaluació i tractament de la disfunció sexual, per així millorar el
benestar del pacient en aquest àmbit de la seva vida.