PECS (Picture Exchange Communication System) és un sistema de comunicació alternatiu i augmentatiu, concretament d’intercanvi d’imatges amb l’objectiu d’ensenyar una comunicació funcional.

PECS és un programa utilitzat a tot el món, que obté resultats en alumnes amb diversitat d’edats i condicions cognitives, físiques o comunicatives.

Durant la implementació d’aquest sistema, s’utilitzen diverses estratègies de reforç positiu i ajudes que promouen la comunicació de l’alumne.

Consta de sis fases, mitjançant les quals s’aconsegueix que l’alumne sigui capaç de diferenciar imatges, per convertir-les en la seva manera de comunicació a través de l’intercanvi amb el receptor comunicatiu. En les últimes fases, s’ensenya als alumnes a fer frases, respondre preguntes i comentar situacions.

PECS s’ha utilitzat en diferents diagnòstics, arribant a desenvolupar en alguns casos la parla. Qualsevol edat és bona per iniciar-se en aquest sistema, tot i que es recomana començar-en el moment que es detectin dificultats en el llenguatge.

Diverses investigacions demostren l’evidència pel que fa a eficàcia d’aquest sistema.

 

El material necessari per poder dur-se a terme consta de:

Pictogrames: expressen un concepte a través d’un dibuix. Aquests pictogrames són diferents per a cada individu, ha d’estar relacionats amb les seves activitats i els seus gustos. Són l’eina de comunicació entre individu i receptor.

Carpeta: lloc on es guarden els pictogrames i la base material per a la comunicació.

https://www.youtube.com/watch?v=rsDBJyrcyh0