Si sospita que el seu fill-a podria tenir aquest problema, el més recomanable és realitzar una valoració per un psicòleg qualificat.

Un diagnòstic adequat és imprescindible per a un tractament efectiu,

Un diagnòstic precoç és igualment imprescindible per a una bona intervenció, i per a l’adequadament dels diferents problemes que puguin sorgir al llarg del seu desenvolupament.

L’avaluació d’aquest complex trastorn s’ha de fer des d’una perspectiva multiprofessional que abordi tant l’avaluació psicològica, l’educativa i mèdica.

No hi ha una prova única que per si sola permeti fer un diagnòstic exclusiu i fiable.

Per establir el judici diagnòstic final cal demanar informació de les diferents fonts que envolten i intervenen en el nen.

L’avaluació ha d’incloure:

  1. Un examen mèdic complet per avaluar la salut general del nen.
  2. Una avaluació psicològica professional.
  3. Una avaluació familiar per a la qual s’utilitzen les escales de comportament.
  4. Una avaluació escolar que inclogui la història acadèmica i de comportament de l’infant a l’aula.

El diagnòstic es basarà en el compliment dels criteris del DSM-V, que són els criteris diagnòstics establerts per l’Acadèmia Americana de Psiquiatria (1994) o els criteris de la CIE-10 (1992) econeguts i establerts per l’OMS.