Els problemes de parella tenen un rellevant paper en el grau d’infelicitat humana ja que constitueixen una de les àrees vitals a les que més importància assignem. Hi ha una clara relació entre les desavinences conjugals i els trastorns de l’estat de l’ànim, ansietat i trastorns sexuals.

És impensable, un abordatge global de la salut del pacient sense entendre la influència que les relacions interpersonals tenen sobre les seves emocions.

L’objectiu fonamental del terapeuta és ajudar a les parelles en conflicte a millorar l’estat de satisfacció que obtenen de la seva relació.