La finalitat de la valoració neuropsicològica és determinar l’estat cognitiu d’un subjecte a través de diversos instruments com entrevistes, exàmens, qüestionaris o escales.

Els diferents instruments exploren el funcionament de diferents funcions cognitives com l’atenció, funcions executives, memòria o el llenguatge entre d’altres. Tots els resultats s’analitzen de manera global per arribar a un diagnòstic precís i plantejar una possible intervenció o tractament.  

La finalitat de la valoració sol ser centralitzada en saber si existeix o no es afectació cognitiva, quina és la intensitat cognitiva, determinació de pronòstic, planificació d’una intervenció a través de l’estimació o la funció cognitiva segons calgui.